skip to contents

공지사항

넥슨공통공지
카테고리 제목 등록일 조회수
[공지] (수정)7/28(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-07-26 118646
[공지] 7/21(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-07-20 149180
[공지] 7/14(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-07-12 154462
[공지] 7월 지속 가능한 보안캠페인 진행 안내 2022-07-11 120720
[공지] 7/7(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-07-05 152660
[공지] 6/30(목) 넥슨홈페이지 PC방 접속 알림 오류 안내 2022-06-30 303865
[공지] 신규 결제수단 넥슨 현대카드 오픈 안내 2022-06-30 89931
[공지] 7월 넥슨플레이 바코드캐시충전 이벤트 2022-06-29 84883
[공지] 6/30(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-06-28 127232
[공지] 6/24(금) 가상계좌 결제 서비스 점검 안내 2022-06-23 296622