skip to contents

공지사항

넥슨공통공지
카테고리 제목 등록일 조회수
[공지] 12/20(화) 네이버페이 결제 한도 변경 안내 2022-12-20 100724
[공지] (수정)12/22(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-12-20 71868
[공지] 12월 카카오페이 즉시할인 이벤트 2022-12-16 220253
[공지] 12/15(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-12-13 149000
[공지] 넥슨플레이 "게임 접속 이벤트" 진행 안내 2022-12-08 156933
[공지] 12월 지속 가능한 보안캠페인 진행 안내 2022-12-07 65306
[공지] 12/8(목) 넥슨 정기점검 안내 2022-12-06 120834
[공지] 12/6(화) KB국민카드 본인확인 서비스 점검 안내 2022-12-05 50729
[공지] 12월 네이버페이 포인트 추가적립 이벤트 안내 2022-12-02 264834
[공지] 개인정보처리방침 변경 안내 2022-12-01 90401